Veteraanit

Ykspihlajan Reiman veteraanitoiminta


Reiman veteraanitoiminnan tarkoituksena on virkistyä, tavata tuttuja ja suunnitella tapaamisissa yhteistä toimintaa. Veteraanitapaamisissa keskustellaan, kisaillaan tiedoissa ja taidoissa, sekä muistellaan menneitä. Voimme vaikuttaa myös seuratoimintoihin tukemalla seuran tapahtumissa, kilpailuissa ja talkoissa kukin oman kuntonsa, taitonsa ja aikansa mukaan. Vuonna 2021 tapaamisia järjestettiin kahdeksan, joissa osanottajia oli 69.

Veteraanijaosto: Anja Auvinen, Eino Päivärinta, Irmeli Anttiroiko

Veteraanitapaamiset

Kuukauden toinen tiistai klo 15.00 Ykspihlajan toimitalolla.
Jatketaan syyskuussa 13.9.2022
Lokakuu 11.10.2022
Joulukuu 13.12.2022

Yhteyshenkilö:
Juhani Kolppanen
p. 044 279 3858